کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید در تابستان/ چشم انداز تورم همچنان نزولی است


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، تورم تولیدکننده به عنوان شاخصی پیش نگر از تورم مصرف کننده، مسیر نزولی خود را در تابستان سال جاری ادامه داد. کاهش بیش از ۲۵ واحد درصدی تورم سالانه تولیدکننده طی یک سال منتهی به پایان تابستان ۱۴۰۱ از مسیر درست دولت سیزدهم در مبارزه با تورم حکایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961223/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری