کاهش ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت در تابستان امسال


تهران- ایرنا- جدیدترین داده‌های وزارت اقتصاد حاکی از این است که بدهی دولت در فصل تابستان امسال ۱۹۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021268/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B9%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری