کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم نقطه‌ای نسبت به ابتدای سال/ تورم ماهانه خوراکی‌ها ۱.۴ درصد شد


تهران – ایرنا – مرکز آمار نرخ تورم شهریورماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد که طبق آن تورم ماهانه نسبت به مردادماه کاهشی شده و به ۲ درصد رسیده و تورم ماهانه مواد خوراکی هم به ۱.۴ درصد افت کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237799/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری