کاهش یک متری تراز دریای خزر/ شناسایی ۲۵۰ محدوده فرونشست در کشور


تهران- ایرنا- رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: تراز دریای خزر در حال کاهش است که عوامل مختلفی از جمله تغییر اقلیم در آن تاثیرگذار است، به‌طوری که نسبت به ۱۰ سال گذشته بیش از یک متر کاهش داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85443981/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری