کاهش چشمگیر تورم کالاهای مصرفی در بخش صنعت

نرخ تورم ماهانه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به رقم ۴.۲ درصدی در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نصف شده است.

حمل و نقل

نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه سال جاری ۳۲.۱ درصد بوده که کمترین رقم از آذرماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. شایان‌ذکر است در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل ۴۶.۴ درصد بود که در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم ماهانه انواع روغن و چربی (روغن‌های خوراکی) برای چهارمین ماه متوالی در آبان‌ماه امسال منفی شد. پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت امسال، قیمت روغن اصلاح شد اما از آن پس با سیاست‌های تنظیم بازار این محصولات که در اختیار وزارت صمت است، قیمت روغن تثبیت شد و در ۴ ماه اخیر نیز نزولی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951601/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش (رشد قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که این رقم نیز کمترین میزان از اردیبهشت امسال است.

روغن‌ها

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) رقم ۵۵.۴ درصد بود. بر این اساس تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در دولت سیزدهم نسبت به پایان دولت گذشته بیش از ۸ واحد درصد کمتر شده است.

لوازم خانگی و مبلمان

نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۱.۶ درصد بوده که کمترین رقم در سال جاری است. در پایان دولت گذشته (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان ۲.۳ درصد بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که از خردادماه به بعد کمترین رقم محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) ۵۹.۶ درصد بود و تاکنون در دولت سیزدهم بیش از ۲۵ واحد درصد کمتر شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت، نرخ تورم ماهانه پوشاک و کفش در آبان‌ماه امسال به ۲.۶ درصد رسید که از اردیبهشت‌ماه تاکنون کمترین رقم محسوب می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری