کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن حمایتی به ۱۸ درصد


تهران – ایرنا – رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی شورای پول و اعتبار، از کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن حمایتی به ۱۸ درصد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160143/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF