کاهش نرخ تورم و تداوم ثبات بازار ارز/نرخ تورم به ۳۰ درصد می‌رسد


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی ثبات بازار ارز در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد و گفت: بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مسیر مهار تورم را آغاز کرده و با توجه روند متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم با روند نزولی در پایان امسال به ۳۰ درصد می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229711/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری