کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد از مهم‌ترین دستاوردهای دولت بوده است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با اشاره به تقدیر مقام معظم رهبری از عملکرد دولت سیزدهم، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد را از مهم‌ترین دستاوردهای دولت عنوان کرد و گفت: رسیدن به این رقم در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، کما اینکه نهضت احیای کارخانجات راکد نیز در راستای افزایش اشتغال بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216036/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری