کاهش نابرابری اعطای تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- جدیدترین آمارهای رسمی از مانده تسهیلات بانکی، از بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در دولت سیزدهم حکایت دارد به طوری که نسبت مانده تسهیلات بانکی تهران به عنوان بهره‌مندترین استان از تسهیلات بانکی به کهگیلویه و بویراحمد به عنوان محروم‌ترین استان از تسهیلات، از ۲۰۳ در مرداد ۱۴۰۰ به ۱۵۵ در فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129979/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85