کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای نفت


تهران- ایرنا- روز دوشنبه با افزایش قیمت بنزین در آمریکا و پیش‌بینی افزایش تقاضای نفت در نیمه دوم سال جاری، قیمت نفت یک درصد افزایش و عرضه نفت کانادا و کشورهای اوپک پلاس در هفته‌های اخیر کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119528/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری