کاهش عجیب ذخایر ارزی کشور در دولت گذشته

دولت حسن روحانی در زمینه مدیریت ذخایر ارزی و بدهی‌های خارجی کشور، عملکرد مصیبت‌باری داشت که تبعات آن به دوش دولت دولت سیزدهم افتاده است.

کاهش بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور در دولت گذشته


منبع: https://www.irna.ir/news/84860132/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87به گزارش ایرنا، در دوره ۸ سال دولت حسن روحانی، ذخایر بین‌المللی کشور سقوط کرد و در مقابل، بدهی خارجی ایران صعودی شده است.

دولت گذشته در حالی سال ۱۳۹۲ کار خود را شروع کرد که دولت دهم ۱۲٫۲ میلیارد دلار بر ذخایر بین‌المللی کشور اضافه کرده بود. اما روحانی در حال اقتصاد را تحویل آیت‌الله رئیسی داد که ذخایر بین‌المللی کشور را ۲٫۶ میلیارد دلار کمتر کرده بود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری