کاهش زیان انباشته شرکت‌ها، نتیجه عملی افشای صورت‌های مالی

شفافیت عملکرد شرکت‌هایی که همواره عملکرد مالی آنها در تاریکخانه بوده خود اقدام کمی نیست و حتی با هیچ نگاه انتقادی هم نمی‌توان ارزش آن را نادیده گرفت، در عین حال که رفع فساد و بهبود عملکرد از دستاوردهای این شفافیت است و همچنان که مروری بر تفاوت عملکرد شرکت‌ها پس از دو بار شفاف سازی عملکرد نشان می‌دهد این رویه موجب بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی شده است.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهمی مثل بانک ملی، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی گاز، توانیر، شرکت ملی پالایش و پخش، ایران‌ایر و بیش از ۳۹۰ شرکت دیگر تحت مدیریت دولت در سامانه کدال اتفاق کوچکی نیست و این برای نخستین بار در تاریخ ایران است که دولت اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هایی را که به نوعی حیاط خلوت محسوب می‌شود را در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌دهد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در خصوص فسادزدایی از شرکت‌های دولتی نوشت: رونمایی از صورت‌های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت بزرگ غیر بورسی در سامانه کدال طی هفته گذشته در تداوم حرکت شفاف سازی است که تا پیش از دولت سیزدهم، هیچ دولتی اقدام به آن نکرده بود و در ادامه افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ است که در همین دولت انجام شد.

از دستاوردهای تغییر شیوه‌های مدیریتی کاهش زیان انباشته بسیاری از شرکت‌ها و کاهش معوقه‌های بانکی است گرچه هنوز ضعف‌های زیادی وجود دارد و همچنان ۱۱۱ شرکت دولتی زیان‌ده هستند که البته زیان ۵۰ شرکت ناشی از انجام امور تکلیفی دولت است مانند خرید گران گندم و فروش ارزان آن است.

در ۳۴ شرکت سود انباشته افزایش پیدا کرده است، ۷ شرکتی که در سال ۹۹ زیان انباشته داشتند در سال ۱۴۰۰ به سوددهی رسیدند، ۴۶ شرکت حدود ۴۴ درصد زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده که نشان دهنده روند رو به رشد شرکت‌های دولتی است، ۶۳ شرکت نیز سود سهم دولت آنها ۶۷درصد افزایش پیدا کرده است همچنین بدهی ۱۲ شرکت نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده و نسبت بدهی ۵۶ شرکت کاهش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912776/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری