کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفت/ مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی

طبق این گزارش در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن تورم ماهانه ۰.۲ واحد درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه ۲.۵ واحد درصد کاهش و تورم سالانه ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

نوسان تورم ماهانه زیر میانگین ۱۲ماهه

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در شهریور نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.

سرعت گرفتن کاهش تورم نقطه به نقطه

کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفت/ مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی

ثبت تورم ماهانه ۲.۲ درصدی در شهریور یک بار دیگر نشان داد اقتصاد کشور پس از عبور از شوک تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت و خرداد سال جاری، در مسیر ثبات قرار گرفته و به سوی کاهش تورم پیش می‌رود. نرخ ۲.۲ درصدی تورم ماهانه شهریور امسال به مراتب پایین‌تر از میانگین ۳.۴ درصدی تورم ماهانه سال ۹۹ و ۲.۵ درصدی سال ۱۴۰۰ است.

کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفت/ مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی

این نرخ همچنین با اختلاف معناداری کمتر از میانگین ۳.۵ درصدی تورم ماهانه ۱۲ ماه اخیر است. این شواهد نشان می‌دهد تورم در مدار کاهشی قرار گرفته و چشم‌انداز کاهشی دارد.

با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی نظیر کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و… ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه و سپس نزولی شدن تورم سالانه را باید قطعی دانست.

کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفت/ مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی


منبع: https://www.irna.ir/news/84896976/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش ایرنا، گزارش جدید مرکز آمار از تورم شهریورماه سال جاری منتشر شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم ماهانه شهریور ۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور سال جاری به ۴۹.۷ درصد کاهش یافته است. در مقابل تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریور سال جاری نیز به ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه یا همان میانگین تورم نقطه به نقطه ۲ ماه اخیر با ۰.۶ واحد درصد افزایش به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتابی فزاینده در حال کاهش است. مسیر نزولی شاخص تورم نقطه به نقطه در کنار افت تورم ماهانه به کمتر از حد متوسط دو سال گذشته، نشانه‌هایی آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود.

با توجه به بالاتر بودن شاخص نقطه به نقطه از تورم سالانه، انتظار می‌رود روند صعود تورم سالانه تا سه چهار ماه آینده معکوس شده و همچون شاخص نقطه‌ای به مسیر نزولی بازگردد.

آخرین گام‌های صعودی تورم سالانه

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری