کاهش تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت به منفی ۲.۳ درصد

در فصل تابستان١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠,٤ درصد بوده که در مقایسه با همین شاخص در فصل قبل (٤٨.٠ درصد)، ٧.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٤ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٧١.٢ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات غذایی» و کمترین تورم سالانه با ٢١.٢ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٠.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٨٠.٧ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد غذایی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٢ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» بوده و همچنین در این فصل تورم نقطه به نقطه گروه «ساخت فلزات پایه» ١.٠- درصد بوده است.

در این فصل شاخص گروه‌های «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «ساخت فلزات پایه» با ٩.٦ درصد و گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» با ٣.٧ درصد کاهش مواجه بوده‌اند.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۰.۱ درصد بود که در مقایسه با همین شاخص در فصل قبل (٤٦.٣ درصد)، ١٦.٢ درصد کاهش داشته است.

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٣.٢ درصد مربوط به گروه ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی «و کمترین تورم فصلی با ١.٧ درصد مربوط به گروه» ساخت منسوجات بود.

کاهش تورم نقطه به نقطه

کاهش تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت به منفی ۲.۳ درصد

در فصل تابستان ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢,٣- درصد بود که در مقایسه با همین شاخص در فصل قبل (١٢.٥ درصد)، ١٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٢.٣ درصد کاهش دارد.

کاهش ۷.۶ درصدی تورم سالانه

کاهش تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت به منفی ۲.۳ درصد


منبع: https://www.irna.ir/news/84938419/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%DB%B2-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل تابستان ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٧٥٠,٩ بود که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٣ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٠.١ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٠.٤ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت به منفی ۲.۳ درصد

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری