کاهش تورم در ماه‌های آینده؛ واقعیتی که آمارها آن را تایید می‌کنند 


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در تلاش برای خاموش کردن موتورهای تورم زا است و کاهش تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه و حفظ این روند تا آبان‌ماه حکایت از چشم انداز مثبت درباره کاهشی شدن تورم دارد. بنابراین کاهش در ماه‌های آینده فقط یک وعده نیست بلکه واقعیتی است که آمارهای ماهانه و فصلی بر آن صحه می‌گذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965794/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری