کاهش تورم تولید شتاب گرفت/ چشم‌انداز روشن افت تورم مصرف


تهران- ایرنا- گزارش جدید مرکز آمار از تورم بخش تولیدکننده بخش صنعت نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه و سالیانه همچنان ادامه دارد به طوری که تورم سالیانه که در تابستان سال گذشته حدود ۸۰ درصد بود به حدود ۳۴ درصد در پاییز سال جاری رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031167/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری