کاهش تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۱/ افت ۱۰ درصدی تورم سالانه تولید


تهران- ایرنا- کاهش نرخ تورم تولیدکننده درتابستان امسال تداوم داشت و براساس آخرین داده‌های مرکز آمار تورم فصلی ۸.۷ درصد، نقطه به نقطه، ۶.۱ درصد و سالیانه ۹.۸ درصد کم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957757/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری