کاهش تورم به قیمت تحمیل رکود؟/ آمارها از عملکرد دولت سیزدهم می‌گویند


تهران- ایرنا- طی روزهای اخیر، این گزاره که «دولت سیزدهم برای کاهش تورم، سیاست‌های رکودی را در پیش گرفته» بیشتر مطرح شده است. این گزاره‌ها به ویژه پس از انتشار آمار جدید از رشد نقدینگی مطرح شد که نشان داد رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خرداد امسال پس از گذشت ۴۱ ماه به کانال ۲۰ درصدی سقوط کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163765/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF