کاهش توان مالی فرانسوی‌ها در ماه‌های اخیر


تهران- ایرنا- هزینه‌های زندگی فرانسوی‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته و به دلیل تورم، توان مالی آن‌ها رو به کاهش می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110860/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری