کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سه سال اخیر

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سه سال اخیر

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سه سال اخیر

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: آمار مقرری بگیران از ۲۴۰ هزار نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸ هزار نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد در نشست تبیین کارنامه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سه ساله دولت سیزدهم اظهار کرد:حوزه روابط کار تنظیم گر روابط کارگر و کارفرماست و به نوعی به عنوان ضلع سوم تکمیل کننده و روان کننده حوزه کار و تولید کشور به شمار می رود.یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط کار سه جانبه گرایی است و اعتقاد ما به اصل سه جانبه گرایی از این جهت است که باید نظر شرکای جتماعی خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش تاثیرگذار شرکتی اجتماعی در حوزه حکمرانی کشور، افزود: اصلی ترین حوزه سه جانبه گرایی، شورای عالی کار است که موضوع دستمزد را هر سال مشخص می کند و پس از آن حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار و نظام حقوقی و قضایی که بحث رسیدگی به مراجع حل اختلاف کار در زمینه کارگر وکارفرماست.
معاون روابط کار وزیر کار در ادامه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی دیگر از حوزه های مربوط به روابط کار نام برد و گفت: این طرح در راستای ایجاد عدالت مزدی در کارگاههای بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی می شود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی بهره مند شوند.
رعیتی فرد در عین حال از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت مردمی و در جریان دوران کرونا، تعداد مقرری بگیران ۲۴۰ هزار نفر بود که تا پایان سال گذشته به ۱۵۸ هزار نفر رسید و کسانی که توانمند بودند آموزشهای لازم را دیدند و به محیط کار برگشتند.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403041208003/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1