کاهش بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور در دولت گذشته

دولت گذشته در حالی سال ۱۳۹۲ کار خود را شروع کرد که دولت دهم ۱۲٫۲ میلیارد دلار بر ذخایر بین‌المللی کشور اضافه کرده بود. اما روحانی در حال اقتصاد را تحویل آیت‌الله رئیسی داد که ذخایر بین‌المللی کشور را ۲٫۶ میلیارد دلار کمتر کرده بود.

به گزارش ایرنا، در دوره ۸ سال دولت حسن روحانی، ذخایر بین‌المللی کشور سقوط کرد و در مقابل، بدهی خارجی ایران صعودی شده است.

کاهش بیش از ۲.۵ میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور در دولت گذشته


منبع: https://www.irna.ir/news/84860132/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

دولت حسن روحانی در زمینه مدیریت ذخایر ارزی و بدهی‌های خارجی کشور، عملکرد مصیبت‌باری داشت که تبعات آن به دوش دولت دولت سیزدهم افتاده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری