کالاهای عرضه شده در حراج خرده فروشی اموال تملیکی گارانتی می‌شود


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالاهای در اختیار این سازمان که در حراج‌های خرده فروشی عرضه می‌شود با ظرفیت شرکت‌های بازرسی کمی و کیفی کالا به صورت اختیاری در آینده نزدیک گارانتی می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208943/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری