کالاهای رسوبی اموال تملیکی از دهه ۶۰ تا ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد


تهران-ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تامید بر اینکه کالای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی نداریم، گفت: کالاهایی که مربوط به دهه ۶۰ و ۸۰ از دولت‌های گذشته مانده بود، در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد که نشانگر همکاری دستگاه‌هاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385404/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری