کالاهای انهدام شده در انبارهای اموال تملیکی بدون تاریخ بود


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالاهایی که از سال‌ها قبل در انبار اموال تملیکی منطقه شهید رجایی بود، در فرایند ترخیص قرار نگرفته و تاریخ مصرف آنها گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119094/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری