کالابرگ الکترونیک یا پول نقد؛ مردم کدام را می پسندند؟


تهران – ایرنا – حدود هشت ماه از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی که حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد ایران نداشت، می گذرد؛ در این مدت دولت با پرداخت یارانه تلاش کرده تا بخشی از قدرت خرید مردم را حفظ کند اما مجلس همچنان بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اصرار دارد در حالی که مردم به دریافت یارانه نقدی تمایل دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976839/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری