کالابرگ الکترونیکی به‌تدریج در سراسر کشور اجرایی می‌شود


تهران- ایرنا- اصلی‌ترین مزیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی سراسری این است که سهم پرداختی مردم ثابت است، یعنی اگر تغییر قیمتی اتفاق بیفتد، سهم پرداختی مردم ثابت خواهد ماند که این طرح به‌تدریج اجرا شده و باید منتظر آغاز اجرای سراسری آن در کل کشور باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107800/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری