کالابرگ الکترونیکی، به‌شرط رضایت مصرف‌کنندگان


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت به دنبال اجرای موفق شیوه توزیع یارانه از طریق کالابرگ الکترونیکی و تحقق رضایت مصرف‌کنندگان و رفع مشکلات احتمالی در اجرای آن است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84968811/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری