کارگروه ملی هماهنگی مبارزه با فرار مالیاتی تشکیل شد


تهران- ایرنا- جلسه کارگروه ملی هماهنگی مبارزه با فرار مالیاتی با حضور نمایندگان تام الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233832/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری