کارگروه مشترک اصناف و هیئت مقررات زدایی تشکیل می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد، کارگروهی مشترک بین نمایندگان اصناف و هیئت مقررات زدایی به منظور طی دوران گذار از ساز و کار پیشین به شیوه جدید صدور مجوزها از طریق سامانه نوین اصناف ایران تشکیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127210/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری