کارشناس اقتصادی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد، گفت: برای مقابله با سفته بازی در بازارها باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973082/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری