کارتخوان‌های فرسوده نتیجه مدل نظام کارمزدی معیوب است


‎تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: کارتخوان‌های فرسوده نتیجه مدل نظام کارمزد معیوب است و برای بهبود باید اصلاح کارمزد به صورت مرتب انجام شود و نباید این چرخه متوقف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145375/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA