چگونه رشد اقتصادی از نیم درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؟

چگونه رشد اقتصادی از نیم درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؟

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، محمد شیریجیان در خصوص رشد اقتصادی اظهار داشت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ در تداوم رشد اقتصادی مثبت سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داد و می‌تواند بر این مهم دلالت داشته باشد که وضعیت اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است؛ علاوه بر این رشد اقتصادی توأمان با رشد سرمایه‌گذاری بوده است و می‌تواند نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی باشد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: نکته دیگر اینکه رشد اقتصادی مذکور در تمام بخش‌های اقتصادی محقق شده است؛ بدین معنا که در تمام چهار گروه اقتصادی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشتیم.

وی در خصوص رشد اقتصادی به تفکیک گروه‌های اقتصادی، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار که تصویر جامع‌تری از رشد فعالیت‌های مختلف و شرایط اقتصادی ارائه می‌کند، معادل ۵ درصد بوده است. این عدد نسبت به سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه معادل ۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

چگونه رشد اقتصادی از ۰.۵ درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؟

شیریجیان ادامه داد: رشد اقتصادی گروه نفت، ۱۴.۷ درصد که نسبت به سال قبلش ۴.۷ درصد افزایش داشته است؛ همچنین رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن ۴.۵ درصد و مشخصاً زیربخش صنعت ۴.۴ درصد، گروه خدمات ۳.۸ درصد و در گروه کشاورزی، ۰.۲ درصد بوده است، البته امیدواریم در گروه کشاورزی امسال با توجه به شرایط اقلیمی وضعیت مناسب‌تر باشد.

چگونه رشد اقتصادی از ۰.۵ درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؟

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی از منظر هزینه یادآور شد: خوشبختانه رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲، معادل ۷.۲ درصد بوده است که این عدد نسبت به سال قبل از آن، ۰.۵ واحد درصد بهبود یافته است. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معادل ۷.۹ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ساختمان عدد بسیار مناسب و معادل ۷.۱ درصد بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بوده است.

شیریجیان تصریح کرد: از این رو در بخش ساختمان به تفکیک سرمایه‌گذاری به قیمت جاری بخش دولتی ۵۲.۷ درصد و بخش خصوصی ۴۶.۲ درصد بوده است که بر اساس قیمت واقعی ۷.۱ درصد بوده است که این امر نشان دهنده آن است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

چگونه رشد اقتصادی از ۰.۵ درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید؟

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به رشد صادرات کالا و خدمات طی سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: صادرات کالا و خدمات معادل ۱۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ بوده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۲ درصد بوده است این بدین معناست که حدود ۹ درصد این میزان افزایش داشته است. همچنین واردات کالا و خدمات ۳ درصد بوده است و مصرف بخش خصوصی نیز ۴.۱ درصد افزایش یافته است و مصرف بخش دولتی منفی ۱.۷ درصد است. این مهم حاکی از آن است که دولت هزینه‌های خود را مدیریت کرده است.

وی در پایان یادآور شد: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، معادل ۰.۵ درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۴.۵ درصد بوده است.

شیریجیان گفت: همچنین متوسط رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۶.۴ درصد بوده است، در حالی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ منفی ۷.۱ درصد بوده است. خوشبختانه طی دو – سه سال اخیر با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده است می‌توانیم نسبت به تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی امیدوار باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85514207/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2