چگونه در حراج خرده فروشی اموال تملیکی شرکت کنیم؟+ فیلم


تهران- ایرنا- سامانه حراج خرده فروشی برخط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف برای دسترسی عموم مردم راه اندازی شد و تا کنون ١٢ مرحله فروش اموال تملیکی برگزار شده است. 

منبع: https://www.irna.ir/photo/85202584/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری