چه گروه‌هایی مشمول کاهش مالیات علی‌الحساب به ۲ درصد می‌شوند؟

وی تاکید کرد: بخشنامه ۱۵ تیرماه وزیر اقتصاد تمام تجاری که کالاهای غیرمصرفی را وارد می‌کردند، شامل می‌شود و این‌طور نیست که بخشنامه درباره افرادی صادر شده باشد که پیش‌ازاین، معاف از مالیات علی‌الحساب بوده باشند.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمدتقی پاکدامن» در پاسخ به این شبهه که نصف شدن مالیات علی‌الحساب مشمول تولیدکنندگان نمی‌شود، چرا که پیش از آن هم از مالیات علی‌الحساب معاف بوده‌اند، توضیح داد: بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات علی‌الحساب واردات کالاهای غیرمصرفی را به میزان ۴ درصد پرداخت می‌کردند، شامل می‌شود و مالیات علی‌الحساب آنها به نصف یعنی ۲ درصد کاهش می‌یابد.

این مقام مسئول در سازمان مالیاتی ادامه داد: صرفاً برخی از اشخاص از جمله واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره‌برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی‌ربط، دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی‌های مرزنشینان، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا از طریق پست و کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار و همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، تا میزان مجاز طبق تصویب‌نامه مذکور نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: برای مثال بازرگانانی که تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و یا مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های را وارد می‌کردند و یا بازرگانانی که در سال اول و دوم فعالیت خود هستند و هنوز از پرونده مالیاتی آنها ۲ سال نگذشته و مشمول معافیت پیشین نبودند، با بخشنامه اخیر مشمول کاهش می‌شوند.

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی بیان کرد: این تصمیم با هدف کاهش هزینه تولید و تورم انجام شده و بر اساس آن، مالیات علی‌الحساب واردات کالاهای غیرمصرفی فارغ از اینکه واردکننده آن چه شخصی باشد، مشمول مالیات علی‌الحساب کاهش نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84817120/%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 پاکدامن در پاسخ به اینکه بخشنامه اخیر شامل کدام دسته از واردکنندگان است، گفت: تمام واحدهای تولیدی، خود واردکننده مواد اولیه خود نیستند و بخش عمده‌ای از مواد اولیه موردنیاز آنها از طریق تجار تامین می‌شود که بر این اساس، تصمیم اخیر اتخاذ و بخشنامه صادر شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری