چه کشورهایی از یوان برای مبادلات خود استفاده می‌کنند؟


تهران- ایرنا- یوان (واحد پول چین) به‌ عنوانی رقیبی قدرتمند برای مقابله با سلطه دلار در حال ظهور است و دلارزدایی در معاملات در سراسر جهان در کانون توجه قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106296/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری