چهار میلیون دلار سرمایه خارجی امسال در استان سمنان جذب شد


سمنان – ایرنا – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: یک و هفت دهم میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و امسال سرمایه‌گذاری پنج و نیم میلیون دلاری مصوب و چهار میلیون دلار جذب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210556/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری