چهار عضو شورای عالی مالیاتی منصوب شدند


تهران- ایرنا- چهار عضو شورای‌عالی مالیاتی در احکامی جداگانه از سوی «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061452/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری