چهارهزار میلیارد تومان کالا در اموال تملیکی بوشهر تعیین تکلیف شد


یاسوج- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: کمتر از یک سوم کالاهایی که در اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود مربوط به کالای قاچاق است و در اسفندماه امسال، چهار هزار میلیارد تومان این اموال در بوشهر تعیین تکلیف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065841/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری