چشم‌پوشی دولت سیزدهم از ۱۳.۵ همت درآمد گمرکی و مالیاتی برای کاهش تورم


تهران- ایرنا- گمرک جمهوری اسلامی در سه ماه نخست امسال از ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی و مالیاتی خود به دلیل اعمال معافیت‌ها و تخفیفات چشم‌پوشی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237157/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری