چرخش‏‌ تحول‏‌آفرین در نظام مالیاتی با استقرار ۵۸ سامانه‌ مالیاتی فعال


تهران- ایرنا- معاون فناوری‏ های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارائه خدمات مالیاتی با سرعت به سمت الکترونیکی و غیرحضوری شدن پیش رفته و در قالب یک پنجره واحد ارایه می‌شود و بر همین اساس ۵۸ سامانه مالیاتی طراحی شده و در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976564/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری