چرا سهم حقوق دولتی معادن به کرمان باز نمی‌گردد؟؛ استاندار از جزییات می‌گوید


کرمان-ایرنا- استاندار کرمان در پاسخ به پرسشی درباره چرایی بازنگشتن سهم قانونی و کامل استان از حقوق دولتی معادن به نکاتی اشاره و اظهارامیدواری کرد که براساس قوانین در برنامه هفتم توسعه وضعیت بازگشت این سهم بهتر شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397422/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری