چرا برخی در دو مرحله یارانه گرفتند؟


درپی گزارش‌های رسیده درباره واریز مبالغی به حساب مشمولان یارانه‌ نقدی در دو مرحله، مشخص شد که خطا در کسر مبالغی از حساب برخی یارانه‌بگیران به عنوان کالابرگ، سبب شده تا این خطا اصلاح شده و مبالغی دوباره به حساب مردم واریز شود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032717690/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری