چرا اقتصاددانان حامی روحانی برای دفاع از وی به خط نشدند؟


تهران- ایرنا- مردم فراموش نخواهند کرد افرادی که اکنون با عنوان اقتصاددان نسبت به وضع اقتصادی موجود گلایه می‌کنند، همان افرادی هستند که مردم را برای رای دادن به ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب تشویق کرده و آن دولت را در اجرای سیاست های ضدمردمی حمایت و همراهی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962256/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری