چراغ سبز صندوق بین‌المللی پول به یوان چین


تهران- ایرنا- صندوق بین‌المللی پول احتمالاً به کشورها اجازه خواهد داد از یوان چین برای بازپرداخت بدهی خود استفاده کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85179486/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86