چراغ خطر موسسات در نمایشگاه قرآن روشن شد


تهران- ایرنا- گاهی اثر یک کار هنری و مبتکرانه بیش از چندین مصاحبه و سخنرانی است؛ مثل کاری که اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت در نمایشگاه قرآن امسال کرده بود تا صدایش را بهتر به گوش مسئولان و متولیان قرآنی برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091981/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری