پیگیری توأمان اجرای اصل ۴۴ و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها در خصوصی سازی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، از اهداف مورد انتظار خصوصی سازی است و دولت در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، توانست به سمت تحقق این هدف گام بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955637/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B4%DB%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری