پیگیری برای راه‌اندازی ۶ بازارچه مرزی در خوزستان


اهواز- ایرنا- مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به پیگیری برای راه اندازی ۶ بازارچه مرزی در استان گفت: پنج بازارچه از این تعداد جدید هستند و در حال حاضر تنها بازارچه اروند کنار در خوزستان فعال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240614/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری