پیوستن ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی به قانون پایانه‌های فروشگاهی


تهران- ایرنا- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم‌زمان بعد از حدود ۲ سال معطلی با اهتمام دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شد و اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975666/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری