پیش بینی ۲۰ میلیون هکتار آبخیزداری در برنامه هفتم توسعه

به گزارش ایسنا، حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در رابطه با میزان عملیات آبخیزداری در کشور اظهار کرد: طبق پیش بینی برنامه ششم توسعه، حدود ۱۰ میلیون هکتار پیش بینی شده بود اما در برنامه هفتم توسعه به ۲۰ میلیون هکتار رسیده که البته ما توان کارشناسی و اجرایی انجام آبخیزداری تا ۴۰ میلیون هکتار را هم داریم.

وی که در شبکه خبر صحبت میکرد، افزود: انجام این عملیات می تواند اثرات خوبی در بخش کشاورزی به خصوص مناطق بحرانی و پایاب سدها داشته باشد.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش بینی ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری شده است اما توان ما بیش از این میزان است.

وحید تصریح کرد: بیش از ۴۲ میلیون هکتار وسعت پایاب سدها و مناطق مرزی است که امیدواریم با تدابیر انجام شده بتوانیم هم در بخش آبخیزداری و هم مدیریت مراتع و حفاظت جنگل ها گام های خوبی برداریم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011104903/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری