پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ از ورود اقتصاد انگلیس به رکود در این سال و افت شدید رشد اقتصادی منطقه یورو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015504/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری